میز اردو

بازدید : 11019   |      

قیمت: 12,000 تومان

استفاده از کلیه امکانات گرم شامل انواع سوپ کرم قارچ و سوپ جو و چای و سرد شامل زیتون و انواع ماست ساده و ماست خیار و انواع ترشی سیر و مخلوط و گل کلم و انواع سالاد فصل به تفکیک مواد و نیز سالاد شیرازی و سالاد کلم شیرین و سالاد ماکارانی و الویه

استفاده از کلیه امکانات گرم شامل انواع سوپ کرم قارچ و سوپ جو و چای و سرد شامل زیتون و انواع ماست ساده و ماست خیار و انواع ترشی سیر و مخلوط و گل کلم و انواع سالاد فصل به تفکیک مواد و نیز سالاد شیرازی و سالاد کلم شیرین و سالاد ماکارانی و الویه