زیتون پرورده

بازدید : 1359   |      

قیمت: 2,000 تومان

یک عدد زیتون پرورده در بسته بندی حدود 90 گرمی

یک عدد زیتون پرورده در بسته بندی حدود 90 گرمی