زیتون پرورده

بازدید : 3644   |      

قیمت: 4,000 تومان

یک عدد زیتون پرورده در بسته بندی حدود 90 گرمی

یک عدد زیتون پرورده در بسته بندی حدود 90 گرمی